Zarządzeniem nr W.0050.135.2015 Wójta Gminy Gaszowice z dnia 28.08.2015 r. powołano skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gaszowicach, która po ukonstytuowaniu się na pierwszym posiedzeniu w dniu 09.09.2015 r. przedstawia się następująco:

  • Adam Wawoczny - Przewodniczący
  • Sylwia Mazurek - Zastępca Przewodniczącego
  • Grażyna Pierchała - Sekretarz Komisji
  • Jarosław Perenc - Członek Komisji